Ліцензований обсяг

Первомайський медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради
Ліцензований обсяг у 2021-2022 н.р.

№ з/п Код спеціальності, спеціальність Освітньо-професійна програма Рівень здобуття освіти (кваліфікація) Форма навчання Ліцензований обсяг
1. 223 Медсестринство Лікувальна справа фаховий молодший бакалавр денна 30
Сестринська справа фаховий молодший бакалавр денна 120
Акушерська справа фаховий молодший бакалавр денна 30
Медико- профілактична справа фаховий молодший бакалавр денна 30