Навчальна робота

Положення про організацію освітнього процесу

Графік освітнього процесу 2021р.-2022р.

Інформаційний пакет

За освітньо-професійною програмою
"Сестринська справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

- Навчальний план

За освітньо-професійною програмою
"Лікувальна справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

- Навчальний план

За освітньо-професійною програмою
"Акушерська справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

- Навчальний план