ГОЛОВНА

   Швидкоплинним є час… І його не зупинити… Ніби зовсім недавно ми святкували 90–ту річницю заснування нашого закладу освіти, а у цьому, 2022 році, коледжу уже 95.
   Ця дата співпала з повномасштабною війною нашої країни з російським агресором. Біль, сум, постійна тривога і почуття ненависті до ворога наповнюють душу кожного українця…
   Та життя продовжується. Ми віримо в нашу Перемогу і Збройні Сили України!  Все Буде Україна!
   Україна жива і буде жити. Тож варто знати і пам’ятати  свою історію. А історія нашого закладу є однією з багатотисячних сторінок історії України.
   «Заклад освіти, в якому здійснюються мрії…», історичний нарис, автором якого є методист коледжу Наталія Петрівна Береза, хочу  презентувати усім, хто знає, пам’ятає  і шанує історію одного з найстаріших закладів освіти Миколаївщини.

     З глибокою повагою і найщирішими вітаннями директор
Первомайського медичного фахового коледжу                                                                                                                                                                                  Ольга ПРИСЯЖНЮК

Заклад освіти, в якому здійснюються мрії…

Первомайський медичний,

хоча й не столичний,

наче рідная мати

простелить рушник в майбуття…

   Як і в людському житті, так і в історії навчального закладу є віхи, що стають певною мірою переломними, особливо значущими. Це моменти, коли можна подивитися у минуле, оцінити і перемоги, і невдачі, знайти логіку в калейдоскопі подій, етапів, звершень і прорахунків. Разом з тим це моменти, коли дивишся в майбутнє, розмірковуючи, чи  правильним шляхом ішов, чи вірні орієнтири обрав, що принесе із собою день прийдешній. Такою віхою у житті  нашого коледжу стане цьогорічний вересень коли ми відзначатимемо 95 – річчя навчального закладу.
   Первомайський медичний фаховий коледж  Миколаївської обласної ради… У всіх куточках України і світу сьогодні  працюють люди, які в різні роки прийшли сюди і для яких це стало вибором усього їхнього життя.  Нелегким, але таким потрібним вибором – нести на плечах білий халат, а разом із ним – і всю відповідальність, яку накладає на людину це життєве покликання – медик.
   Головне багатство нашого закладу, наш «золотий фонд» – це наші люди. Ті, хто заснував училище, хто впродовж десятків років (майже століття)  своєю натхненною працею і професіоналізмом примножували його славу, хто сьогодні плідно працює на ниві підготовки медичних спеціалістів середньої ланки. Трудовий колектив – команда однодумців на чолі з директором пишається тим, що ми свято бережемо і передаємо з покоління в покоління традиції нашого закладу, що у нас працюють сімейні династії, що у трудових книжках десятків людей лише один запис – «Первомайський медичний коледж».
   Цікавий і багатий шлях становлення закладу свідчить про величезну життєздатність вузу, потребу в підготовлених ним спеціалістах…
   Дата заснування нашого коледжу – 1927 рік, коли згідно з Постановою Окрвиконкому і дозволом Наркомпросу річні курси медичних сестер  перейменовані в медпрофшколу, яка готувала помічників лікаря. На той час заняття проводили в необлаштованих для навчання приміщеннях, бракувало аудиторій, не вистачало інструментів і обладнання, зростав попит на кваліфікованих працівників.
 

Автором картини є завуч Первомайського медичного училища у 1946-1976 роках. Радкевич Олексій Микитович

   Декілька разів змінювалася назва навчального закладу: 1929 року – мед профшкола перейменована в технікум, 1936 року – у фельдшерсько – акушерську школу, 1959 року –  у медичне училище, 2008 року – у Комунальний вищий навчальний заклад          «Первомайський медичний коледж», 2020 року – Первомайський медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради.
   За 95 років існування навчальний заклад підготував близько 20 тисяч спеціалістів для сфери охорони здоров`я . Ми пишаємося  нашими вихованцями, які стали майстрами в галузі медицини, висококваліфікованими  лікарями, організаторами охорони здоров`я : О.Кузєва, К.Некрасенко, О.Корженко,  Ю.Коломієць, І.Бондарєва, С.Поляков, С.Малішенко, Д.Ратушний, В.Піддубняк, Т. Примак, Л.Коверна, Л.Марущак, О.Кузьменко, Ю.Ратушний, О. Блоховита, В.Криворученко, Л.Біленко, С. Іванченко.
   Глибока подяка усім, хто збагачував славу і честь коледжу, створював традиції та закладав фундамент сьогоднішніх успіхів, доброго імені, високого  престижу на майбутнє – нашим ветеранам: А.Роствінській, Г.Конотопець,  О.Каніфольському, Н.Каніфольській  А.Вітринській,  А.Сарсаковій,  Р.Ткачук, В.Триколенку, О.Андрійченко, В.Смірному.
    Пам`ятаємо тих, хто відійшов у Вічність, кому медичний коледж зобов’язаний своїм розвитком, своїм добрим ім`ям.
   Становлення медичного коледжу пов’язане з іменами його директорів. Кожен із них вніс посильну частку своєї праці для подальшого розвитку навчального закладу і медичної освіти Миколаївщини: А.Гінзбург,  Л.Чубар, А.Крол, В.Косенко, Д.Соколовський, М.Кравченко, А.Руденко, О.Присяжнюк.
   Відчутні зміни розпочалися у навчальному закладі  з 2000 року, коли педагогічний колектив очолила О.Присяжнюк, магістр з управління навчальним закладом, викладач вищої кваліфікаційної категорії,викладач – методист. Вона внесла в роботу закладу дух демократизму і колективізму, курс на постійний розвиток та вдосконалення матеріально – технічної бази, підвищення кваліфікаційного рівня педагогічного колективу, на перетворення училища в навчальний заклад нового типу.
   Грамотний менеджер, сильний, вольовий, послідовний керівник, Ольга Григорівна спонукає кожного, хто працює поряд з нею,переглянути, оцінити і свій внесок, віднайти і свою цеглинку в розбудові закладу освіти і держави.
Відкрито робочу спеціальність «Косметик», курси підвищення кваліфікації зі спеціальності «Масаж», створено чітку систему планування і контролю за діяльністю усіх структур і підрозділів коледжу.
   Комп`ютеризація, інформатизація навчального процесу, пошук інноваційних освітніх технологій, орієнтація на високі освітні стандарти – ось визначені директором стратегічні завдання нашого колективу.
   Ми не стоїмо на місці, рухаємось уперед. За два останні десятиліття обличчя коледжу відповідає стандартам підготовки фахівців: навчальний корпус, гуртожиток на 216 місць, спортивний та актовий зали,їдальня на 100 посадкових місць, 18 навчальних кабінетів, 7 лабораторій, 13 аудиторій, 2 комп`ютерні класи,  бібліотека з читальною залою на 40 місць.
   Наразі медичний коледж – це заклад фахової передвищої освіти, у якому здійснюється підготовка фахівців за освітньо – професійними програмами: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська справа. Організовують навчальний процес на відділеннях, контролюють його якість та ефективність завідувачі відділень: Л.Шуміловська та І.Басюк.
   Цілісна система роботи коледжу спрямована на впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, виконання освітньо – професійних програм. Цю роботу успішно виконує заступник директора з навчальної роботи І.Сімчишина.
   Практична підготовка майбутніх медиків здійснюється у кабінетах доклінічної практики, що обладнані сучасним інструментарієм, наглядністю, приладами, муляжами, фантомами. Тісна співпраця коледжу з лікувально – профілактичними закладами міста, оснащеними сучасною лікувально – діагностичною апаратурою, значно підвищує ефективність організації та проведення практичного навчання.
    В останнє десятиліття наші студенти беруть активну участь у Всеукраїнських заходах, є переможцями обласних та регіональних конкурсів «Кращий за фахом».
   Чітку систему проведення та контролю за проходженням виробничої  та переддипломної практики налагоджує завідувач практики Т. Труньова.
   Система  метордичної роботи спрямована на всебічне підвищення професійної компетентності викладачів, безперервний розвиток їхньої самоосвітньої діяльності та забезпечення умов для реалізації головної методичної проблеми коледжу, узагальнення досвіду роботи предметних циклових комісій (методист Н.Береза, голови  ЦК: В.Прусова, Ю. Шушняєва, Н.Москаль, О.Павлик, І. Рачинська, І.Чеботар).
   Виховну роботу, що передбачає формування національно – патріотичних,  морально – етичних якостей майбутнього фахівця, спрямовує і контролює заступник директора з гуманітарної освіти та виховання О.Зінкевич.
   Сьогодні навчально – виховний процес у коледжі забезпечує дружний, енергійний, працелюбний колектив, а це 60 педагогічних працівників. Серед них 26 мають вищу кваліфікаційну категорію, 14 педагогічне звання «викладач – методист»,4 педагогічне звання «старший  викладач», 2 відмінники освіти України.
  Всім їм притаманний високий професіоналізм, відданість справі, уміння бачити у кожному студентові особистість.
   Справжніми корифеями своєї справи можна сміливо назвати педагогів, трудовий стаж яких у коледжі становить більше 30 років. Вони є носіями прекрасних традицій формування студентів – медиків, що здатні співпереживати, виявляти турботу, бути милосердними (О.Присяжнюк, В.Бондарєва, Т.Оліфіренко, С.Сакалюк,  В.Ріпенко,  В.Удовіченко, Т.Труньова, В.Мараховська, Л. Тодосьєва).
   Одна із традицій у закладі – прагнення багатьох випускників реалізувати набуті знання у рідному колективі, закінчивши відповідні ВНЗ.
    Наразі у колективі 14 викладачів та 10 лаборантів –  наші випускники.
Саме це  традиція –  стабільність колективу – основа досягнутих успіхів і запорука майбутніх звершень.
   Колектив коледжу неодноразово відзначений почесними нагородам: Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, дипломом переможця обласного конкурсу «Наші здобутки», Подяками обласної державної адміністрації. За бездоганну працю та активну участь у громадському житті міста фото колективу було розміщено на Дошці пошани міста.
   І ще одна, найсуттєвіша  традиція, яку гарантує висока марка коледжу, – сучасний рівень  професійної підготовки, ґрунтовні знання, що забезпечує коледжу авторитет, а випускникам – можливість влаштуватися на роботу за фахом.
   У закладі створено умови для розвитку творчих здібностей  студентів, задоволення їхніх прагнень долучитися до прекрасного. Аматорські колективи коледжу беруть участь у святкових концертах, фестивалях, КВК,  посідають призові місця в обласних та регіональних конкурсах.
   Студентське самоврядування коледжу реалізовує свої права у різних сферах діяльності: навчанні, дозвіллі, культурно – освітній роботі.
   Студенти – волонтери беруть активну участь в акціях милосердя, організовують концерти, збирають кошти, надають допомогу ветеранам війни і праці. Волонтерська організація «Підстав плече» щорічно посідає перше місце серед волонтерських організацій області, була фіналістом Всеукраїнського конкурсу благодійних проєктів.
   Студенти мають змогу займатися у спортивних секціях, що створює умови для розвитку спортивно – масової роботи як у внутрішньоколеджному масштабі, так і участі студентів у спортивних змаганнях міста,району та області.
   Розвитку пізнавальних інтересів студентів, формуванню їхніх читацьких інтересів сприяє робота бібліотеки, книжковий фонд якої складає 45 тисяч        примірників. Студенти 100% забезпечені підручниками в паперовому та електронному варіантах.
   Ще одна наша гордість – музей історії навчального закладу, де можна дізнатися про становлення, розвиток, досягнення колективу і його випускників.
   Адміністрація коледжу постійно працює над створенням належних житлово – побутових умов для своїх вихованців. Усі студенти, що потребують житла, забезпечуються гуртожитком із сучасним ремонтом і необхідними побутовими умовами.
   Тому гуртожиток останнє десятиліття традиційно посідає призові місця в обласних оглядах – конкурсах «Оселя затишку й тепла».
   Все життя нашого навчального закладу підпорядковане одній меті: підготувати висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця – відповідального, сумлінного, чесного, творчого; створити найкращі умови для його всебічного розвитку як особистості.
   Бути випускником Первомайського медичного фахового коледжу почесно і престижно. Тут панує атмосфера пошани і любові до знань, до майбутньої професії, усвідомлення свої непересічної ролі – дбати про здоров`я  і життя людей.
   Це завдання не тільки почесне, але і дуже важке: медицина передбачає жертовність і самовіддачу, глибину знань і уміння миттєво прийняти єдине правильне рішення, щедрість душі і милосердя.
   Усі, хто готовий іти цим шляхом, хто бажає здійснити свою мрію бути потрібним людям, приходьте до нас! Тут вчать найгуманнішої професії у світі!

 

Медицина сьогодні - пріоритет номер один!

Сьогодні увесь світ - від президентів до пересічних людей - зрозумів:
МЕДИЦИНА - найпотрібніша професія!
Якщо Ти також це розумієш, ми готові втілити твою мрію - стати медиком!

Зроби перший крок до мрії

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПУ В 2022 РОЦІ

ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

Освітньо-професійна програма сестринська справа

На основі базової середньої  освіти (9кл.),
Термін навчання: 4 роки


    На основі  повної середньої освіти (11 кл.),

Термін навчання: 3 роки

Освітньо-професійна програма лікувальна справа

На основі базової середньої  освіти (9кл.),
Термін навчання: 4 роки

Освітньо-професійна програма акушерська справа

На основі  повної середньої освіти (11 кл.),
Термін навчання: 3 роки 

Професійні орієнтири

Курси "косметик"

Можливість під час навчання здобути професію косметика

Курси масажу

У коледжі діють курси масажу

Майбутні перспективи

Курси "Косметик"

Косметологи – затребувані на ринку праці фахівці.

Популярність цієї професії обумовлена наступними чинниками:

 • достойна заробітна плата;
 • можливість професійного росту;
 • комфортні умови праці;
 • робота за кордоном.

Курси масажу

Масажист входить в число кращих професій 2019 року.

У тих, хто хоче стати масажистом, відкриваються широкі можливості:

 • завжди додатковий та швидкий прибуток;
 • високий попит на масажні послуги;
 • можливість працювати у всіх типах закладів, зокрема у медичних, косметологічних, SPA, фітнес-центрах.

Майбутні перспективи

Випускник коледжу вже завтра – медичний працівник:

 • лікувально-профілактичних установ;
 • санаторно-курортних закладів;
 • швидкої та невідкладної допомоги;
 • стоматологічних та косметологічних кабінетів;
 • клінічних лабораторій;
 • масажних, фітнес, SPA-центрів;

Перспективи:

 • робота за кордоном;
 • вступ на ІІ, ІІІ курс інститутів та університетів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

АДРЕСА:

Миколаївська обл.,
місто Первомайськ
вул. Грушевського, 50 поштовий індекс: 55200

телефони:

тел./факс (05161) 7-54-53 тел.: (05161) 7-53-09 0957491346 0986545426

   Швидкоплинним є час… І його не зупинити… Ніби зовсім недавно ми святкували 90–ту річницю заснування нашого закладу освіти, а у цьому, 2022 році, коледжу уже 95.
   Ця дата співпала з повномасштабною війною нашої країни з російським агресором. Біль, сум, постійна тривога і почуття ненависті до ворога наповнюють душу кожного українця…
   Та життя продовжується. Ми віримо в нашу Перемогу і Збройні Сили України!  Все Буде Україна!
   Україна жива і буде жити. Тож варто знати і пам’ятати  свою історію. А історія нашого закладу є однією з багатотисячних сторінок історії України.
   «Заклад освіти, в якому здійснюються мрії…», історичний нарис, автором якого є методист коледжу Наталія Петрівна Береза, хочу  презентувати усім, хто знає, пам’ятає  і шанує історію одного з найстаріших закладів освіти Миколаївщини.