Взаємодія зі стейкхолдерами

Взаємодія зі стейкхолдерами

Стейкхолдери Стейкхолдери коледжу – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес щодо освітньої діяльності коледжу, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати.

Зокрема, до стейкхолдерів коледжу належать: роботодавці; здобувачі фахової передвищої освіти та їх батьки , майбутні вступники та їх батьки; педагогічні працівники та технічний персонал коледжу; тощо.

Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості в Первомайському медичному фаховому коледжі, який здійснюється шляхом:
  • анкетування стейкхолдерів;
  • отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо освітніх програм;
  • отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо нормативно-правових актів коледжу.

Анкетування стейкхолдерів Анкетування здобувачів фахової передвищої освіти відносно змісту та якості викладання освітніх програм проводиться анонімно. Анкетування інших стейкхолдерів здійснюється з ідентифікацією респондентів, яка необхідна для коректної обробки результатів анкетування.

Контроль за дотриманням процедури проведення анкетувань здійснюється навчальною частиною та адміністрацією Первомайського медичного фахового коледжу шляхом проведення внутрішнього аудиту результатів анкетувань та контрольним проведенням вибіркового анкетування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в коледжі здобувачів фахової передвищої освіти та викладачів.

За результатами опрацювання анкет формується аналітична довідка, яка повинна містити статистичні данні (наприклад, кількість здобувачів за групами, курсами,), висновки та рекомендації для прийняття рішення з метою усунення недоліків.

Рекомендовані форми для проведення анкетування:

Анкета для роботодавців
Анкета для випускників
Анкета моніторингу вивчення освітнього компонента
Анкета моніторингового опитування здобувачів Первомайського медичного фахового коледжу
Анкета здобувачів освіти щодо дотримання правил академічної доброчесності здобувачами фахової передвищої освіти Первомайського медичного фахового коледжу
Анкета для педагогічних працівників «Використання цифрових інструментів у закладах освіти в умовах дистанційного навчання»
Отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів щодо нормативно-правових актів коледжу Коледж постійно здійснює перегляд та оновлення документів (нормативно-правових актів коледжу), якими регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, з метою підтримки їх відповідності чинному законодавству. В рамках цього процесу запрошуємо стейкхолдерів (зацікавлені сторони) висловлювати свої пропозиції та зауваження щодо чинних документів (нормативно-правових актів коледжу), якими регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, та тих, що розроблюються.
  • Чинні нормативно-правові акти коледжу розташовані за цим посиланням.
  • Проєкти нормативно-правових актів коледжу оприлюднюються за цим посиланням.