Всеукраїнський тиждень права

З 04 по 08 грудня 2023-2024 навчального року у коледжі традиційно проходив Всеукраїнський тиждень права.

Проведення тижня правових знань є дієвою формою організації навчання, виховання, поглиблення знань студентів.

В рамкам тижня були проведені заходи:

  • круглий стіл «Права і свободи людини – найвища цінність громадянського суспільства»;
  • дебати «Верховенство права в Україні: дороговказ чи лише декларація»;
  • лекції з теми «Права та обов’язки медичних працівників та пацієнтів»;
  • презентація проєктів «Реалізація прав людини у сучасному світі».

Заходи сприяють розширенню світогляду студентів, дають можливість підвищити пізнавальний інтерес до вивчення прав та обов’язків людини і громадянина, стимулюють творчу активність, надають можливість володіти достатнім рівнем правової культури та правосвідомості, розвивають повагу до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності.