Ліцензований обсяг

Первомайський медичний фаховий коледж
Миколаївської обласної ради
Ліцензований обсяг у 2021-2022 н.р.

№ з/п

Код спеціальності, спеціальність

Освітньо-професійна програма

Рівень здобуття освіти (кваліфікація)

Форма навчання

Ліцензований обсяг

1.

223 Медсестринство

Лікувальна справа

фаховий молодший бакалавр

денна

30

Сестринська справа

фаховий молодший бакалавр

денна

120

Акушерська справа

фаховий молодший бакалавр

денна

30

Медико- профілактична справа

фаховий молодший бакалавр

денна

30