Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – документ, у якому вступник презентує себе та пояснює, що саме спонукало його обрати для навчання конкретний навчальний заклад та спеціальність. Головна мета мотиваційного листа – відповісти на запитання:

«Чому я хочу вступити до обраного закладу освіти або на конкретну спеціальність»

Критерії оцінювання мотиваційного листа

Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є:

 • відповідність чіткій структурі;
 • рівень мотивації щодо вступу до навчального закладу на відповідну програму;
 • рівень цілепокладання (розуміння цілей та шляхів реалізації);
 • рівень усвідомлення вступником відповідності його якостей вимогам майбутньої професії;
 • академічні досягнення, що відповідають змісту і вимогам освітньої програми;
 • перспективи застосування одержаних знань у майбутній професійній діяльності;
 • грамотність.

Структура мотиваційного листа

«Шапка-звертання» – частина листа, де містяться відомості про адресата (звертання до голови або членів приймальної комісії навчального закладу) та відомості про адресанта (прізвище, ім’я, по батькові вступника).

«Вступ» – у цій частині варто коротко пояснити:

 • чому обрано для навчання саме Первомайський медичний фаховий коледж;
 • як, на думку вступника, навчання у названому закладі сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

«Основна частина» складається із наступних абзаців:

1 абзац

 • що саме цікавить Вас у обраній освітній програмі та професії;
 • ким ви бачите себе після завершення навчання.

2 абзац

 • Ваші здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи у навчанні; участь у проєктах, майстер-класах, володіння іноземними мовами);
 • практичний досвід (здобуті уміння та навички, які допоможуть у навчанні за обраною спеціальністю);
 • академічні результати з певних предметів, що пов’язані з даною освітньою програмою.

3 абзац

 • наявні соціальні навички, необхідні для здобуття обраної Вами професії та подальшої роботи за фахом;
 • громадська робота, спортивні досягнення чи захоплення певними видами мистецтва.

«Заключна частина»– короткий підсумок (2-3 речення), який підтверджує готовність вступника навчатися, вказує на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Вимоги до мотиваційного листа

 1. Мотиваційний лист повинен мати чітку структуру.
 2. Заздалегідь продумайте план, що дозволить вказати на значущі аспекти проблеми.
 3. Зміст повинен бути лаконічним. Тільки деталі, факти, цифри.
 4. Послідовно, доступно і зрозуміло висловлюйте свої думки, доповнюйте їх аргументами і прикладами.
 5. Дотримуйтесь абзаців.
 6. Лист повинен бути складений у діловому стилі (ввічливість, стриманість, аргументованість, серйозність, практичність).
 7. Неприпустима наявність орфографічних, граматичних та стилістичних помилок.
 8. Обсяг мотиваційного листа – не більше однієї сторінки формату А4, шрифт Arial, Times New Roman, кегль 14pt, міжрядковий інтервал 1,5 см, всі поля – 2,0 см.

Примірна структура мотиваційного листа