Навчальна робота

Інформаційний пакет

За освітньо-професійною програмою
"Сестринська справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

- Навчальний план

За освітньо-професійною програмою
"Лікувальна справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

- Навчальний план

За освітньо-професійною програмою
"Акушерська справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста

- Навчальний план

За освітньо-професійними програмами фахового молодшого бакалавра 2020 рік

- Освітньо-професійна програма Сестринська справа

- Навчальний план 2020 рік

- Освітньо-професійна програма Лікувальна справа

- Навчальний план 2020 рік

- Освітньо-професійна програма Акушерська справа

- Навчальний план 2020 рік