Органи управління

Управління Первомайським медичним фаховим коледжем у межах повноважень, визначених законами та статутом, здійснюють:

 1. Засновник – Миколаївська обласна рада;
 2. Орган управління – Миколаївська обласна державна адміністрація;
 3. Директор;
 4. Колегіальний орган управління – Педагогічна рада;
 5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування – Загальні збори трудового колективу;
 6. Вищий органом студентського самоврядування – Загальні збори (конференція) студентів коледжу;
 7. Наглядова рада;
 8. Робочі та дорадчі органи коледжу:
  Адміністративна рада;
  Методична рада;
  Приймальна комісія;
  Стипендіальна комісія.