Первомайський медичний фаховий коледж здійснив вибір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (10клас).

Обговорено і схвалено педагогічною радою Первомайського медичного фахового коледжу Миколаївської обласної ради Протокол від 04.05.2023 №13

Результати вибору

електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників