Первомайський медичний фаховий коледж здійснив вибір підручників

Первомайський медичний фаховий коледж здійснив вибір підручників з окремих навчальних предметів для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (11кл.).
Обговорено і схвалено педагогічною радою Первомайського медичного фахового коледжу Миколаївської обласної ради Протокол від 30.04.24 № 16