Порядок розгляду скарг здобувачів освіти

Затверджено
наказом директора коледжу
від 28.10.2021 р. № 230-н

Розглянуто та схвалено
на засіданні педагогічної ради
Первомайського медичного фахового
коледжу Миколаївської обласної ради
Протокол №2 від 28.10.2021 р.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 1. Даний порядок складено для забезпечення законних прав та інтересів здобувачів освіти у Первомайському медичному фаховому коледжі
  Миколаївської обласної ради.
 2. Цей Порядок регулює розгляд скарг здобувачів освіти у Первомайському медичному фаховому коледжі Миколаївської обласної ради.
 3. Здобувач освіти має право звернутися до директора або його заступника зі скаргою стосовно питань освітнього процесу.
 4. Скарга може бути подана індивідуальна або колективна.
 5. Скарга подається у письмовому вигляді особисто або надсилається поштою (в тому числі електронною), де має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові здобувача освіти, (освітня) освітньо-професійна програма підготовки, група, викладено суть порушеного питання. Скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати.
 6. Скарга, оформлена без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш, як через десять днів від дня її надходження.
 7. Адміністрація Коледжу об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряє факти, викладені у скарзі, організовує та перевіряє стан розгляду скарги, вживає заходи до усунення причин, що їх породжують.
 8. Скарги розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня її надходження.
 9. Адміністрація Коледжу повідомляє письмово заявника про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення.
 10. У разі незадоволення викладених вимог у скарзі, заявнику роз’яснюють право на звернення до суду за захистом своїх прав.