Практичне навчання

Положення про проведення практики

Інформаційний пакет

За освітньо-професійною програмою
"Сестринська справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Робоча програма виробничої практики

- Робоча програма переддипломної практики

За освітньо-професійною програмою
"Лікувальна справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Робоча програма виробничої практики з догляду за хворими та медична маніпуляційна техніка

- Робоча програма виробничої медсестринської практики

- Робоча програма переддипломної​ практики

За освітньо-професійною програмою
"Акушерська справа"
223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я
(на основі ПЗСО)

- Робоча програма виробничої практики з догляду за вагітними та медична маніпуляційна техніка

- Робоча програма виробничої акушерської практики

- Робоча програма переддипломної практики