Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність.

                                                                                                                              Б. Шоу

Дисципліни, які вивчаються

Анатомія людини.

Фізіологія людини.

Патоморфологія та патофізіологія.

Фармакологія та медична рецептура.

Ріст та розвиток людини.

Основи мікробіології.

Психологія та міжособове спілкування.

Основи загальної та медичної психології.

Медична хімія.

Медична біологія.

Медична генетика.

Основи медичної інформатики.

Основи  біологічної фізики та медична апаратура.

Основи латинської мови з медичною термінологією.

Безпека життєдіяльності.

Основи екології та профілактичної медицини

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін – це об’єднання викладачів, які готують компетентних та конкурентоспроможних фахівців медицини через формування спеціальних умінь та навичок, підвищення рівня професійної грамотності студентів, розвитку клінічного мислення.

Члени циклової комісії – це досвідчені педагоги й молоді викладачі. Така єдність досвіду й молодості уможливлює підготовку компетентних фахівців.

Дисципліни, що входять до циклової комісії природничо-наукової підготовки, покликані стати фундаментом для формування у студентів професійних компетенцій, розвитку клінічного мислення та причинно-наслідкових зв’язків.

Склад Циклової комісії

Чеботар Ірина Петрівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  викладач-методист, голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін, завідувач анатомічної лабораторії.

Дисципліни, які викладає:

анатомія людини, фізіологія людини, медсестринство в оториноларингології.

Біографія:

У 1979 році з відзнакою закінчила Одеське медичне училище №3 по спеціальності  фармацевтичній. Присвоєно кваліфікацію фармацевта.

У 1985 році закінчила Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». Присвоєно кваліфікацію лікаря.

1985 – 2002 рр. -лікар–неонатолог Первомайського пологового будинку.

З 2002 року – викладач анатомії людини Первомайського медичного коледжу.

3 2006 року – голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін.

Medvedeva

Медведєва Світлана Валеріївна

Cпеціаліст I кваліфікаційної категорії, завідувач лабораторії фармакології.

Дисципліни, які викладає:

фармакологія та медична рецептура, ріст та розвиток людини.

Біографія:

У 1988 році закінчила Первомайське медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа». За кваліфікацією – медична сестра.

У 2010 році закінчила Харківський національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація». Отримала кваліфікацію провізора.

З 2010 року – викладач фармакології Первомайського медичного коледжу.

Kalinina

Калініна Світлана Вікторівна

Спеціаліст I кваліфікаційної категорії, завідувач кабінету основ екології та профілактичної медицини.

Дисципліни, які викладає:

патоморфологія, фізіологія людини.

Біографія:

У 1984 році закінчила Омський державний медичний інститут за спеціальністю санітарія, гігієна, епідеміологія. Отримала кваліфікацію санітарного лікаря.

1985 – 1997 рр. – лікар з гігієни дітей та підлітків СЕС м. Первомайськ.

1998 – 2012 рр. – лікар – бактеріолог СЕС м. Первомайськ та Первомайського району.

З 2007 року –  викладач-сумісник Первомайського медичного коледжу.

З 2013 року – штатний викладач Первомайського медичного коледжу.

 

Trunova

Труньова Тетяна Василівна

Cпеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, завідувач навчально-виробничої практики.

Дисципліни, які викладає:

основи мікробіології.

Біографія:

У 1993 році з відзнакою закінчила Первомайське медичне училище за спеціальністю «Акушерська справа». За кваліфікацією – акушерка.

З 1994 року – викладач основ медсестринства та загального догляду за хворими Первомайського медичного коледжу.

У 2014 році закінчила магістратуру Одеського національного університету

 ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Біологія». Здобула кваліфікацію біолога, викладача вищих навчальних закладів, наукового співробітника.

У 2015 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» за напрямом підготовки «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію бакалавра медичної сестри.

З 2016 року – завідувач навчально-виробничої практики.

Stupakov

Ступаков Микола Васильович

Cпеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Дисципліни, які викладає:

Анатомія та фізіологія людини, основи екології та проф. медицини

Біографія:

У 1979 році закінчив  Донецький  медичний інститут ім.М.Горького,

З 1985 року – лікар гігієніст – епідеміолог СЕС міста Первомайська та Первомайського району.

З вересня 2006  року –  викладач Первомайського медичного коледжу.

PG9_8010

Погребнюк Олена Анатоліївна

спеціаліст, психолог, викладач психології

Дисципліни, які викладає:
Основи психології та медичної етики та деонтології

Біографія:

У 2010 році закінчила Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
За кваліфікацією – психолог, викладач психології.
З 2018-2023 соціальний педагог у Первомайській гімназії №4.
З 2023 року – психолог, викладач психології Первомайського фахового медичного коледжу

St'opova

Стьопова Анастасія Русланівна

Лаборант лабораторії анатомії та фізіології.

Біографія:

У 2019 році закінчила Первомайський медичний коледж за спеціальністю «Сестринська справа». За кваліфікацією – сестра медична.

З 2019 року працює лаборантом в Первомайському медичному коледжі.

Baylo

Байло Вікторія Олександрівна

Лаборант лабораторії з фармакології.

Біографія:

У 2010 році закінчила Первомайський медичний коледж за спеціальністю

« Медико-профілактична справа». За кваліфікацією – помічник санітарного лікаря та лікаря – епідеміолога.

З 2012 року працює лаборантом в Первомайському медичному коледжі.