Методична робота

                 «Потрібно, щоб умови, а не керівники
змушували працювати»
 Рютаро Хасімото

   МЕТОДИЧНИЙ ПРОСТІР Первомайського медичного коледжу спрямований на реалізацію таких завдань:

  – створення оптимальної для зростання викладача моделі методичної роботи, яка організована на основі системно-діяльнісного, компетентнісно зорієнтованого підходів;

  –  розвиток творчого потенціалу викладача, спрямування змісту методичної роботи на пошук педагогами шляхів модернізації навчально-виховного процесу;

  – адаптація сучасних інноваційних технологій до фахових можливостей викладачів, збагачення їхнього власного технологічного потенціалу.

Протягом останніх років провідним аспектом діяльності методичної служби закладу є вивчення і реалізація на практиці науково-методичних тем: «Інтенсифікація навчальної діяльності студентів, посилення їхньої пізнавальної активності шляхом запровадження інноваційних технологій»(2008-2013 рр.), «Забезпечення компетентнісного підходу до навчання і виховання студентів в умовах оновлення змісту й технологізації освіти» (2013 – 1018 рр.) ,»Розвиток компетентнісної особистості студента шляхом реалізації діяльнісного підходу до організації освітнього процесу»(2018-2023рр.).

        Наші науково-методичні зусилля  зосереджені на:

  • осмисленні дидактичної моделі компетентнісної освіти;
  • збагаченні методичного арсеналу заняття елементами інноваційних технологій;
  • впровадженні внутрішньо-предметних технологій;
  • формуванні інноваційного стилю діяльності молодих колег;
  • удосконаленні індивідуальної творчої лабораторії досвідчених педагогів.

До позитивів,що характеризують результативність роботи методичних підрозділів, можна віднести:

  • зростання рівня інноваційної культури частини педагогів;
  • розширення методичної палітри занять;
  • розвиток індивідуального стилю педагогів;
  • втілення інновацій у навчально-виховний процес.

         Це допомагає  викладачам коледжу піднятися ще на один щабель педагогічної майстерності, адже, як писав В. Сухомлинський: «У чому найвища мета життя? По-моєму, у творчій праці, що наближається до мистецтва. Тільки через працю стелиться шлях до мудрості, творчості, науки».

Положення про методичну роботу у Первомайському медичному коледжі

Положення про про циклову комісію Первомайського медичного коледжу

План методичної роботи на 2020 – 2021 навчальний рік